Bolig- og flyttekjedeanalyse i Færder kommune

Prognosesenteret har gjennomført en bolig- og flyttekjedeanalyse i Færder kommune. Hovedfunnene i analysen er interessante med tanke på den pågående debatt i kommunen om behovet for nye leiligheter.Rapporten viser at: • Alderssammensetning og boligpreferanser gjør at det er behov for flere leiligheter i Færder kommune • Attraktive leilighetsprosjekter frigjør eneboliger i nærområdet, som igjen fylles av yngre mennesker (barnefamilier) både lokalt og gjennom tilflytting til Færder kommune. Prosjektet Hjemseng Brygge er godt tilpasset behovet for flere leiligheter i Færder kommune, og vil bidra til å frigjøre eneboliger til barnefamilier. Les alle konklusjonene