Hjemseng Brygge – Vi har lyttet til innspillene

Områdeplanen for Hjemseng Brygge (Brua) ble førstegangsbehandlet og vedtatt i hovedutvalget for kommunalteknikk i Færder kommune i juni 2019. Saken har siden vært ute til offentlig ettersyn, og vi har fått gode innspill som vi har tatt på alvor i vårt reviderte planforslag. Saken skal etter planen andregangsbehandles 4. mars.

Våre utbyggingsplaner for Hjemseng Brygge er forankret i kommuneplanen som ble vedtatt i 2016, da området ble avsatt til boligformål. Format Eiendom har derfor et stort ansvar og ønsker å forvalte området på best mulig måte i samarbeid med kommunen og innbyggerne.

Kort oppsummert ønsker vi å:

  • Utvikle et attraktivt bomiljø i samspill med natur og landskap
  • Gjøre sjøfronten tilgjengelig for alle
  • Skape et sosialt og maritimt miljø for alle

I ukene som kommer vil vi presentere faktainformasjon om ulike deler av reviderte planforslaget. Dette håper vi kan være både nyttig og interessant for innbyggere i Færder kommune.