Endring av planforslaget – våtmarksområdene berøres ikke

Vi publiserte i august 2019 et notat vedrørende miljøkonsekvenser av boligprosjektet Hjemseng Brygge. Etter høringsperioden er planen endret og notatet er oppdatert. I det reviderte forslaget berøres ikke våtmarksområdene av utbyggingen. Det grønne feltet på bildet viser det uberørte våtmarksområdet.

Informasjonen er delt opp i følgende tema:

  • Oppsummering miljøkonsekvenser.
  • Virkning for fugl. 
  • Vandringsvei for ørret.
  • Naturrestaurering.
  • Grunnforurensning.
    Se alle notatene under Miljøhensyn