Hjemseng Brygge – Et bidrag til befolkningsvekst

Færder kommune ønsker å snu befolkningsutviklingen og ønsker seg flere barnefamilier til kommunen. Hjemseng Brygge vil være et viktig bidrag for å få innbyggere til å bli boende i kommunen, og snu nedgangen i folketallet. Ved at eldre husholdninger flytter i leiligheter, vil det frigjøres eneboliger til barnefamilier. I tillegg ønsker vi at Hjemseng Brygge også skal være tilpasset barnefamilier, slik at det blir en blandet aldersfordeling også der. Vi ønsker å tilpasse leilighetene på bakkeplan og rekkehus til barnefamilier. Disse vil bl.a. ha private forhager, lett tilgang til lekeplasser og ligge i trafikksikkert utemiljø.

Les konklusjonene fra Prognosesenterets flyttekjedeanalyse