Hjemseng Brygge – Arkitektur med historisk og maritimt uttrykk

Vi har tatt høringsinnspillene på alvor, og har endret både høyder, utforming, volum og antall leiligheter i vår reviderte plan for boligprosjektet Hjemseng Brygge.

Uttrykket mot sjøen er viktig. Her har vi hentet elementer fra den tradisjonelle Færder-arkitekturen – skråtak med oppløft, rød takstein, varierte høyder, to-lags vinduer og hvit og lys grå trekledning. Arkitekturen skal bygge videre på stedets tradisjon og egenart, samtidig som det maritime miljøet kommer til utrykk.

Andre viktige kriterier har vært siktlinjer og sollys. Utformingen er med på å skape et spekter av ulike boligtyper tilpasset forskjellige målgrupper.