Rydder opp i forurenset grunn

Boligprosjektet Hjemseng Brygge vil bidra til å fjerne forurensede masser i grunnen øst for Bruabekken. Dette vil gjennomføres på en forsvarlig måte ihht detaljerte prosedyrer, kontrolltiltak og oppfølging av uavhengig fagkonsulent. Fagkyndige på grunnforurensning uttaler at man må påregne en viss fare for utlekking av forurensede masser til bekken dersom de IKKE fjernes. Det er langt større fordeler ved å fjerne massene enn potensielle ulemper ved å ikke gjøre det. Dette er entydig positivt for naturmiljøet.