Hjemseng Brygge åpnes opp for alle

Det begynte med en tanke om å tilby boliger nær vannet. Nær bryggeplasser. Nær lokalsenteret. Å bygge opp et sjønært og godt bomiljø som folk kunne være stolte av. Stedsutvikling. Ikke bare til én heldig familie, men til nesten 6-900 beboere i 275 boliger. Les interessante betraktninger av daglig leder i Format Eiendom, Andreas H. Olsen; https://www.tb.no/…/hjemseng-brygge-apnes-fo…/o/5-76-1248257