Revidert forslag utarbeides

Områdeplanen for Brua (Hjemseng Brygge) ble slutttbehandlet i Færder kommunsetyret i mai 2020. Det opprinnelige forslaget som innebar utbygging både sør og nord for Bruabekken, ble avvist. Arbeidepartiet fremmet et kompromissforslag som innebærer at utbyggingen kun kan skje på sørsiden av bekken, altså der hvor båtsenteret ligger i dag. Dette forslaget fikk solid flertall i kommunestyret.

Utbygger ser fremover og jobber nå med revidering av planforslaget i nært samarbeid med Færder kommune. Den opprinnelige planen har vært gjennom mange reduksjoner og justeringer allerede. Planforslaget som ble fremmet i mai, har hele tiden fulgt opp den vedtatte kommuneplanen.

Vi synes det er synd at prosjektet blir ytterligere redusert, men vi forholder oss til kompromissforslaget som det er bred politisk enighet om. Vedtaket gir oss en klar og tydelig beskjed om hva som er ønsket og om veien videre, sier daglig leder i Format Eiendom, Andreas H. Olsen. Nå har vi en forutsigbarhet som er viktig for å komme i mål med et godt prosjekt som vil gi både aktivitet, befolkningsvekst, arbeidsplasser og utvikling. Vi satser alt på å finne gode løsninger innenfor de nye rammebetingelsene som vedtaket nå gir. Vi tror fortsatt at Hjemseng Brygge kan bli at av de mest attraktive og bærekraftige boligområdene i kommunen, noe vi mener vil være svært viktigt for Færder kommune i tiden fremover.

Andreas H. Olsen Format Eiendom AS