Planlegging av 1. første byggetrinn

Etter mange års planlegging og saksbehandling er vi nå i gang med forberedelse og prosjektering av første byggetrinn.

Vi skal i løpet av 8-10 år bygge ca. 185 leiligheter fordelt på flere byggetrinn.

Leilighetene vil få svært gode sol- og utsiktsforhold. En båthavn med ca. 360 båtplasser vil gi gode muligheter for de som ønsker å oppleve vår flotte skjærgård.

Et viktig mål for oss er å skape et attraktivt boligprosjekt med nærhet til sjø, brygge og båtliv som beboere og besøkende kan være stolte av. Med fantastisk beliggenhet, variert arkitektur, gode møteplasser og fellesfunksjoner, ligger alt til rette for å nå målet.

Prosjektet vil også bidra til å gjøre strandsonen mere tilgjengelig for alle.  Det skal etableres en rekke fellesfasiliteter, bl.a. kyststi, lekeplasser, badeplasser, bryggetorg, parker og ikke minst flytende badstue. Boligene ytterst vil omkranse «Bryggetorget» som skal bli et pulserende treffpunkt for beboere og besøkende. Alt dette krever god planlegging.

Første byggetrinn

Prosjekteringen av første byggetrinn er godt i gang og består av to bygg på til sammen 41 frontleiligheter mot sjøen og bryggeanlegget. Vi estimerer salgsstart i Q1 2023. Byggestart vil være avhengig av salgstakten, men vi håper å kunne starte byggingen i slutten av 2023. Da vil i tilfelle trinn 1 være innflytningsklart i 2025.

Ta kontakt med oss så setter vi deg opp på interessentlista.