Kontakt

Ønsker du å vite mer om prospektet eller har spesifikke spørsmål? Ta kontakt med oss

Gaute J Tjøm
Prosjektleder / Sivilingeniør

Tlf: 928 27 702
gaute@formateiendom.no

Gunn Hilde Hagen
Finans- og markedsansvarlig / Siviløkonom

924 41 304
gunn.hilde@formateiendom.no

Betina Lindgren
Markedsmedarbeider

Tlf: 911 46 716
betina@formateiendom.no

Andreas H. Olsen
Daglig leder / Sivilingeniør

924 17 743
andreas@formateiendom.no