Lagerseksjoner

Seksjonene er ideelle for opplag av båt/campingvogn/bobil, verksted, showroom eller lagerbod.

Borgeskogen Industriområde

Som boligutbygger, ser vi at endring i boform fra store hus til mindre leiligheter skaper nye behov for lagringsmuligheter. Mange ønsker å ha et eget lager til bil, båt, bobil, verksted o.l. Vi ser også at flere små og store bedrifter kan ha behov for lager, showroom eller arkiv. På bakgrunn av etterspørsel i markedet, har vi avsatt et tomteområde på ca 13 mål til bygging av lagerseksjoner. Lagerseksjonene egner seg for både privatpersoner og bedrifter. 

Lagerseksjonene er isolerte og har elektriske leddheiseporter med vinduer og fjernkontroll.

Hva kan lokalene benyttes til?

Lokalene kan benyttes til en rekke formål

Det kan være spesialtilpasset lagerplass eller showroom til bedriften, opplagsplass for båt, bobil, tilhenger, motorsykkel, hobbyverksted eller en kombinasjon av bruksområder. 

Som eier disponerer og innreder du lokalene etter eget ønske, og lokalene er tilgjengelige 24/7 med stor elektrisk kjøreport som gjør adkomst og av-/pålessing enkelt.

Beliggenhet

Borgeskogen Industriområde

Lagerseksjonene ligger rett ved E18 og er logistikkmessig meget gunstig plassert i forhold til sentrale veisystemer via E18 sørover mot Kristiansand og nordover mot Oslo. 

Det er etablert over 100 bedrifter med ca 2000 ansatte på Borgeskogen i dag.