Om oss

Format Eiendom AS

Format Eiendom AS er et ingeniør- og kompetanseselskap som arbeider med utvikling, planlegging, bygging og salg av boliger, næringsbygg og næringstomter i Vestfold. De siste 6 årene har vi solgt boliger for ca. 1 mrd og har vært involvert i bygging av flere næringsbygg, blant annet DSB-bygget i Tønsberg, XXL og Coop Extra i Sandefjord og nytt hovedkontor for Jotron i Larvik. I tillegg har selskapet vært involvert i utbyggingen av Borgeskogen Industriområde siden 90-tallet. 

Borgeskogen Lager AS

Borgeskogen Lager AS eies av Kaupang Invest. Kaupang Invest AS er holdingselskapet til familien Olsen, som bl.a. har vært grunnleggere av Format Eiendom AS (2001).  Borgeskogen Lager As disponerer et tomteområde på ca 13 mål på Borgeskogen som skal benyttes til bygging av lagerseksjoner. Trinn 1 på 14 seksjoner ble ferdigstilt høsten 2021. Nå er byggingen av trinn  2 i gang og snart utsolgt. Vi setter derfor i gang med salget av trinn 3. 

Borgeskogen Industriområde

Eierne av Borgeskogen Lager AS (Kaupang Invest AS) har vært med i utviklingen av Borgeskogen Industriområde siden 1990. Selskapet har de siste årene ervervet ytterligere 200 mål tomt på Borgeskogen Øst. Dette området er nå under opparbeidelse og flere av tomtene er solgt og bebygget. Et tomteområde på ca 13 mål på Borgeskogen Øst er avsatt til lagerformål. 

Behov for lagringsmuligheter

Som boligutbygger, ser vi at endring i boform fra store hus til mindre leiligheter skaper nye behov for lagringsmuligheter. Mange ønsker å ha et eget lager til bil, båt, bobil, verksted o.l. Vi ser også at flere små og store bedrifter kan ha behov for lager. På bakgrunn av etterspørsel i markedet, har vi avsatt et tomteområde på ca 13 mål til bygging av lagerseksjoner. Lagerseksjonene egner seg for både privatpersoner og bedrifter. 

Bygging av lagerseksjoner

Borgeskogen Lager AS, org.nr.  924 211 504, eier tomteområdet som er avsatt til lagerbygg. Selskapet planlegger oppføring og salg av 50 lagerseksjoner (selveier) på hhv 72 m2 og 144 m2. Byggingen vil fordeles på fire byggetrinn. Lokalene er fleksible og kan innredes etter eget ønske. Det er bare fantasien som setter begrensninger for hva lokalet kan benyttes til.