Åshaugveien 62

Tønsberg

Type lokale

Lager, produksjon, verksted

Størrelse

6.500 m2

Nøkkelinformasjon

Areal bygg
6.500 m2
Ledig areal
Fullt utleid
Belilggenhet
Ås næringsområde, Tønsberg. Rett ved E18
Fasliliteter
Høye kjøreporter, vaskehall, oljeutskiller, traverskraner, god profilering mot E18
Parkering
God parkeringsdekning ute
Areal tomt
Totalt 35 000 m2. Felles tomt med Åshaugveien 68 (nytt kontorbygg)
Matrikkelinformasjon
G.nr/b.nr 14/58, Tønsberg kommune
Regulering
Kombinert formål; kontor, industri og lager

Beskrivelse

Åshaugveien 62 er et eldre lager/produksjonslokale som ligger rett ved E18 på Ås.

Etter 45 års drift flyttet Scandiglass for noen år siden industriproduksjonen til Fredrikstad. De gamle lokalene er i dag utleid og det er stort potensiale for den resterende del av tomta.

Området har god kommunikasjon ved en av hovedavkjøringene fra E18 til Tønsberg med kort avstand til sentrum, og ligger også langs hovedaksen Re – Tønsberg. Tilgangen til lokale bussruter er gode. Området ligger lett tilgjengelighet for mange omkringliggende kommuner, noe som gir god tilgang på kompetent og variert arbeidskraft.

Beliggenhet

Bygget har en god beliggenhet rett ved E18.

Ås-området med sin nærhet til E18, Torp flyplass, Grenland og Oslo betjener i dag et stort marked. Mange store bedrifter har etablert seg på Ås og næringsvirksomheten i området har en omsetning på flere milliarder. Vi finner bl.a. Gilde, Nortura, Ferda, Biltilsynet mm  i dette området. Dette gir et godt utgangspunkt for videre vekst, og dermed mulighet for å bidra til å styrke Tønsberg som regionsenter. Åshaugveien 62 er nå regulert til kombinert formål; kontor, industri og lager.

Leietakere

UCO, EAS, Bygg og Brannsikring, Padel, Norsk Terrengkjøretøysenter

Kontaktperson

Glenn Thore Andersen

Forvaltningsansvarlig næring

913 48 337

glenn@formateiendom.no

Kontaktperson

Andreas H. Olsen

Prosjektutvikler/Sivilingeniør

924 17 743

andreas@formateiendom.no