Forside

Åshaugveien 68

Tønsberg Kommune

Beliggenhet: Sem
Eksisterende bygg: 6.500 m2

Type lokaler: Kontor, lager, produksjon 

Dagens leietakere: UCO, EAS, Padel  m.fl

Nytt kontobygg under bygging: 3.500 m2 (tr.1)

Type lokaler: Kontor
Leietakere: EY, Nordea, Omega Holtan, Format Eiendom

Ferdigstillelse trinn 1: sommer 2022

 

Status: Utviklingspotensiale ca 13.000 m2

 

Beliggenhet

Åshaugveien 62 ligger langs E18 på Ås i Tønsberg kommune. Etter 45 års drift flyttet Scandiglass for noen år siden industriproduksjonen til Fredrikstad. De gamle lokalene er i dag utleid og det er store utbyggingsmuligheter på tomta.

Området har god kommunikasjon ved en av hovedavkjøringene fra E18 til Tønsberg med kort avstand til sentrum, og ligger også langs hovedaksen Re – Tønsberg. Tilgangen til lokale bussruter er gode. Området ligger lett tilgjengelighet for mange omkringliggende kommuner, noe som gir god tilgang på kompetent og variert arbeidskraft.

Ås – området med sin nærhet til E18, Torp flyplass, Grenland og Oslo betjener i dag et stort marked. Mange store bedrifter har etablert seg på Ås og næringsvirksomheten i området har en omsetning på flere milliarder. Vi finner bl.a. Gilde, Nortura, Askjem Campingsenter, Biltilsynet på området mm i dette området. Dette gir et godt utgangspunkt for videre vekst, og dermed mulighet for å bidra til å styrke Tønsberg som regionsenter. Åshaugveien 62 er nå regulert til kombinert formål; kontor, industri og lager. 

Moderne kontorbygg langs E18

I den pågående revisjonen av RPBA er det dokumentert at det er behov for å kunne tilby kontorarbeidsplasser langs E18. Denne konklusjonen bygger blant annet på Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon (RPVI), hvor det slås fast at det er stort behov for næringsutvikling og flere arbeidsplasser i Vestfold.
Området ved Ås er pekt ut som et regionalt viktig næringsområde. Dette vil bli forsterket ved nært forestående kommunesammenslåingen. Det vises til felles politisk plattform som er utarbeidet for Nye Tønsberg kommune.

Området ved Ås vil ikke være en konkurrent til Tønsberg bysenter, men et viktig supplement til bedrifter hvor etablering i sentrum ikke er hensiktsmessig. Dette gjelder bedrifter som er avhengige av tilgang til arbeidskraft på tvers av fylkesgrensene og som er avhengig av den logistikken nærheten til E18 gir tilgang til.

Åshaugveien 62 har i dag en bygningsmasse på 6.500 m2 og et tomteareal på 35 000 m2. 

Nytt kontorbygg under bygging

Format Eiendom AS har startet byggingen av første byggetrinn på det nye kontorsenteret. Første byggetrinn er på 3.500 m2 og 80% er allerede utleid til interessante aktører: EY, Nordea, Omega Holtan og Format Eiendom.

Det er fortsatt ca 700 m2 ledige arealer i 1. byggetrinn.

Estimert ferdigstillelse trinn 1: sommer 2022.

Inspirasjonsbilder:

Ønsker du å vite mer om prosjektet?

Andreas H. Olsen
924 17 743
andreas@formateiendom.no

Gunn Hilde Hagen
924 41 304
gunn.hilde@formateiendom.no