Åskollen Næringsområde

Tønsberg

Type

Næringstomter

Størrelse

Ca. 76 mål

Nøkkelinformasjon

Ledig areal
Ca. 48 mål
Beliggenhet
Åskollen Næringsområde, rett ved E18
Fasiliteter
Nærhet til E18 og næringsmiddelindustri
Matrikkelinformasjon
12/12 i Tønsberg kommune
Regulering
Industri, lager, produksjon for næringsmiddelindustri

Beskrivelse

På Åskollen ved E18 i Tønsberg ligger betydelig næringsmiddelindustri som Nortura og Tine lokalisert. Næringsmiddelindustrien her er blant Vestfolds største arbeidsplasser og representerer nest størst verdiskapning i fylket. Industrien er viktig for landbruket i Vestfold og for hele matvarekjeden i regionen. Videreutvikling av næringsmiddelindustrien gir potensiale for en betydelig styrking av næringsklyngen med mulighet for betydelige synergieffekter for både nye og eksisterende virksomheter.

Vestfold og Tønsberg er langt fremme når det gjelder produksjon og foredling av mat, og blir ofte kalt ”Norges grønnsaksfat”. Målet er å utvikle et kraftsenter for næringsmiddelindustri på Østlandet. Samlokalisering kan gi samarbeids- og synergieffekter bl.a innen innovasjon, rekruttering, opplæring, vedlikehold, energiløsninger, frysekapasitet, distribusjon, sikkerhet mm

Åskollen Utvikling AS eier et tomteområde på ca 76 mål i umiddelbar nærhet til Nortura og Tine hvor det nå tilrettelegges for etablering av nye virksomheter knyttet til næringsmiddelindustrien i tråd med intensjonene i RPBA (regional plan for bærekraftig arealpolitikk). Én tomt på 28 mål er allerede solgt og på denne tomta planlegges bygging av fryselager.

Infrastruktur, ny rundkjøring og interne veier er nå under opparbeidelse.

Beliggenhet/Adkomst

Åskollen næringsområde ligger ved Ås-krysset på Sem og er et viktig kryss der hovedaksen FV 35 (Bispeveien) krysser E18 og går videre mot Tønsberg.

Nærheten til E18 er logistikkmessig en meget gunstig plassering i forhold til sentrale veisystemer via E18 sørover og mot Oslo. Bedrifter som søker hit treffer et stort marked i Telemark, Vestfold og Buskerud. Det er kort vei mellom byene i disse fylkene og arbeidsmarkedet er stort.

Avstander med bil:
Tønsberg sentrum: 8 min.
Sandefjord Lufthavn Torp: 13 min.
Sandefjord sentrum: 20 min.
Sentral- og containerhavn, Larvik: 30 min.
Oslo S: 1 time og 18 min.

Virksomheter på Ås

Det er mange store og små virksomheter i ulike bransjer som er lokalisert på Ås-området i Tønsberg.

Salgsprosessen

Tomteområdet på Åskollen på 76 mål er delt opp i flere aksjeselskaper med ulik størrelse på tomtene Størrelsen på tomtene kan tilpasses kjøperens behov underveis.

Tomtene selges som aksjeselskap. For nærmere informasjon om tilgjengelige tomter, priser og størrelser, ta kontakt med Andreas Hojem Olsen.

Kontaktperson

Andreas H. Olsen

Daglig leder/Sivilingeniør

924 17 743

andreas@formateiendom.no