Åskollen Næringsområde

Tønsberg

Type

Næringstomter

Størrelse

Ca. 76 mål

Nøkkelinformasjon

Ledig areal
Ca. 36 mål
Beliggenhet
Åskollen Næringsområde, rett ved E18
Fasiliteter
Nærhet til E18 og næringsmiddelindustri
Matrikkelinformasjon
12/12 i Tønsberg kommune
Regulering
Industri, lager, produksjon for næringsmiddelindustri

Beskrivelse

På Åskollen ved E18 i Tønsberg ligger store aktører innen næringsmiddelindustri som Nortura og Tine lokalisert. Næringsmiddelindustrien her er blant Vestfolds største arbeidsplasser og representerer nest størst verdiskapning i fylket. Industrien er viktig for landbruket i Vestfold og for hele matvarekjeden i regionen. Videreutvikling av næringsmiddelindustrien gir potensiale for en betydelig styrking av næringsklyngen med mulighet for store synergieffekter for både nye og eksisterende virksomheter.

Vestfold og Tønsberg er langt fremme når det gjelder produksjon og foredling av mat, og blir ofte kalt ”Norges grønnsaksfat”. Målet er å utvikle et kraftsenter for næringsmiddelindustri på Østlandet. Samlokalisering kan gi samarbeids- og synergieffekter bl.a innen innovasjon, rekruttering, opplæring, vedlikehold, energiløsninger, frysekapasitet, distribusjon, sikkerhet mm

Åskollen Utvikling AS eier et tomteområde på ca 76 mål i umiddelbar nærhet til Nortura og Tine, hvor det nå er klart for etablering av nye virksomheter knyttet til næringsmiddelindustrien i tråd med intensjonene i RPBA (regional plan for bærekraftig arealpolitikk). To tomter er allerede solgt, hvor det skal bygges fryselager og vaskeanlegg for lastebiler. Se nærmere beskrivelse av virksomhetene nederst på siden. Det er fortsatt ledige tomter på området (ca 36 mål).

Ny rundkjøring, infrastruktur og interne veier er på plass. Rundkjøringen ble åpnet i 2022 og infrastrukturen blir ferdigstilt før sommeren 2023. Gassledning fra den «Magiske Fabrikken»  går forbi området.

Beliggenhet/Adkomst

Åskollen næringsområde ligger ved Ås-krysset på Sem og er et viktig kryss der hovedaksen FV 35 (Bispeveien) krysser E18 og går videre mot Tønsberg.

Nærheten til E18 er logistikkmessig en meget gunstig plassering i forhold til sentrale veisystemer via E18 sørover og mot Oslo. E18 gir bedrifter på Åskollen rask og enkel tilgang til både nasjonale og internasjonale markeder.

Åskollen ligger i nærheten av flere større befolkningssentre. Dette kan gi bedrifter som etablerer seg her større tilgang på arbeidskraft og et større potensial for rekruttering.

Avstander med bil:
Tønsberg sentrum: 8 min.
Sandefjord Lufthavn Torp: 13 min.
Sandefjord sentrum: 20 min.
Sentral- og containerhavn, Larvik: 30 min.
Oslo S: 1 time og 18 min.

Virksomheter på Ås

Det er mange store og små virksomheter i ulike bransjer som er lokalisert på Ås-området i Tønsberg.

Av det totale tomteområde på 76 mål, er 28 mål solgt til Glacio avd. Tønsberg som nå er i gang med bygging av nytt og moderne fryselager.  Malvik Vask og Terminal AS har kjøpt en tomt på 12 mål og skal bygge et stort vaskeanlegg for lastebiler. Bedriftene estimerer ferdigstillelse i 2023/2024.

Salgsprosessen

Tomteområdet på Åskollen på 76 mål er delt opp i flere aksjeselskaper med ulik størrelse på tomtene Størrelsen på tomtene kan tilpasses kjøperens behov underveis.

Tomtene selges som aksjeselskap. For nærmere informasjon om tilgjengelige tomter, priser og størrelser, ta kontakt med Andreas Hojem Olsen.

Kontaktperson

Andreas H. Olsen

Prosjektutvikler/Sivilingeniør

924 17 743

andreas@formateiendom.no