10 av 16 solgt!
Faste priser!
Åpen visning 24.5. kl. 16.00-17.30

Ilebrekke Takhage, Tønsberg

Kort vei til alt

16 Leiligheter

Størrelser: 62-119 m2

Tønsberg

Turområder

Kort vei til dagligvare

Heis & P-kjeller

ILEBREKKE LOKALSENTER
Tønsberg kommune har vedtatt å etablere lokalsenter i Barkveien 4a på Ilebrekke, et område som  tidligere ble benyttet til trelastlager for Maxbo. Intensjonen er å skape et lokalt handels- og servicetilbud med attraktive møteplasser for alle som bor i området. Nærhet til sjø, friluftsområder og god kollektivforbindelse, gjør at det også er lagt til rette for å bygge leiligheter på tomta. Utbyggingen vil skje i 2-3 byggetrinn.

FØRSTE BYGGETRINN
Ilebrekke Takhage er første byggtrinn i prosjektet «Ilebrekke lokalsenter». Dette byggetrinnet består av parkeringskjeller i underetasje, Coop Extra som dagligvareforretning i første etasje og 16 leiligheter over butikken, fordelt på flere mindre bygg. 

Illustrasjon torg Ilebrekke
Utomhus

Et hovedmål i planlegging av prosjektet har  vært å skape stedstilpassede bygg med variasjoner i høyde, utforming og farger. Bebyggelsen er brutt opp i flere bygningsvolumer med varierende skåtak og  plassert på en måte som tar hensyn til innsyn, utsyn, solforhold og ikke minst etablering av gode, felles uterom.

Halvparten av leilighetene er «toppleiligheter» uten andre beboere over seg. Det etableres en felles takhage, hvor det tilrettelegges for gode naborelasjoner og sosialt samvær. Gårdsrommet mellom byggene brytes opp av private balkonger med pergola og spiler, som skaper gode overganger mellom det private og felles uteoppholdsareal. Her vil det tilrettelegges for variert og fleksibel bruk, med sosiale møteplasser for beboerne.

Sentralt i prosjektet etableres Torget. Intensjonen bak Torget er å skape et allment tilgjengelig møtested for nærområdet med sitteplasser og frodig vegetasjon.

Øst for Torget vil det opparbeides en områdelekeplass felles for beboerne innenfor og utenfor prosjektet. Denne vil bli etablert før igangsetting av byggetrinn 2.

BELIGGENHET
Ilebrekke Takhage ligger på Ilebrekke i Tønsberg, i et etablert og attraktivt boligområde, rett ved Maxbo. Her  er det kort vei til flotte turområder, skoler, barnehager, Tolvsrødsenteret og Olsrød Park. Det er ca 3 km til Flint idrettsanlegg med flere fotballbaner, sandvolleyballbane, friidrettsbane og tennisbane, samt 3,5 km til den flotte Ringshaugstranda. Avstanden til Tønsberg jernbanestasjon er ca 5 km  og det er gode bussforbindelser i området.

Oslo ligger ca 1 times kjøretur unna og til Torp Sandefjord Lufthavn tar det ca 25 minutter med bil.

 

305
403_01

Ønsker du å holde deg oppdatert på prosjektet?