Kommer for salg høsten 2021

ILEBREKKE LOKALSENTER

Tønsberg kommune har vedtatt å etablere lokalsenter i Barkveien 4a på Ilebrekke, et område som  tidligere ble benyttet til trelastlager for Maxbo. Intensjonen er å skape et lokalt handels- og servicetilbud med attraktive møteplasser til alle som bor i området.  Nærhet til sjø, friluftsområder og god kollektivforbindelse, gjør at det også er lagt til rette for å bygge leiligheter på tomta. Utbyggingen vil skje i 2-3 byggetrinn.

Salg av byggetrinn 1 starter til høsten 2021, som består av 16 leiligheter og dagligvarebutikk i 1. etasje. Rammesøknad er sendt kommunen og planene er godt mottatt i nabolaget. Vi gledere oss til å presentere prosjektet nærmere i detalj til høsten. På denne siden vil vl jevnlig legge ut nyheter om prosjektet. Ta kontakt på tlf 92441304 for å melde interesse.