Endelig i gang!

Bilde fra tb.no av Lena Malnes

Igangsettelsestillatelsen for grunn- og betongarbeider for trinn 1, Ilebrekke Takhage, er på plass. Graveentrepenøren Tore Haraldstad & Co er godt i gang med utgravinger for byggegropen og infrastrukturen i byggetrinn 1.

Muremester Dag Arne Nilsen AS utfører betongarbeider som gjelder underetasjen, til og med dekket over butikken som utgjør hele 1. etasje. Disse arbeidene vil pågå ut sommeren 2022.

Denne uken starter også arbeidet med rundkjøringen mellom byggeområdet og Maxbo.

Hele 1. etasje vil bestå av Coop Extra dagligvare, og dette gjør at det er hele 5 meter fra bakkenivå og opp til leilighetene. Leilighetene er fordelt på to bygningskropper på to og tre etasjer, pluss tre frittstående tunvillaer.

På området rundt bygget, vil det også etableres torg og lekeplass. Beboerne på Ilebrekke Takhage, vil i tillegg få tilgang til felles takterrasse, samt parsellhager.

Dette er et flott prosjekt med nærhet til turområder, badestrand og kollektivtrafikk. Dette lokalsenteret vil, i tillegg til dagligvaren, kunne tilby andre servicefunksjoner ved neste byggetrinn. Byggetrinn 2 vil bestå av ytterligere 34 leiligheter.

Byggetrinn 1 vil stå klart tidlig på høsten i 2023.