Om prosjektet

ARKITEKTENS BESKRIVELSE

Ollebukta N°4 består av to bygg med felles parkeringskjeller. Plassering og utforming gir gode lys- og utsiktsforhold i leilighetene. Todelingen gir også en variasjon mot byen. Fasadene er utført i en kombinasjon av teglspon, puss og tre. Byggene åpner seg mot utsikten, og balkongene er en viktig del av fasadeuttrykket. Det er lagt vekt på romslige leiligheter med store private terrasser og balkonger.

Byggenes plassering på tomta gir gode solforhold for felles uteoppholdsarealer og balkonger. I overgangen mellom gateplan og dekke over parkeringskjeller, blir det etablert rampe, trapper og et samlende sitteamfi. Felles uteoppholdsareal gir skjerming mot første etasje, sittemuligheter og nærlekeplass. Adkomsten til byggene skjer enten via p-kjeller eller fra utearealet på nivå med første etasje.

SPIR ARKITEKTER AS 30. august 2017

LANDSKAPSARKITEKTENS BESKRIVELSE

Mellom byggene ligger forbindelsen mellom det private anlegget og omgivelsene. Man kan ta gangveien ned til adkomstområdet og avfallsstasjonen, eller trappa ned mot bryggene. Trinnene nederst i trappa utgjør også et lite amfi – her kan man sitte og se på livet langs kanalen. Gangforbindelsene, trappa og amfiet støpes i lys betong. Dette skaper et moderne utrykk i samme stil som byggene, og er vedlikeholdsfritt.

Uteområdet skal være en frodig og moderne hage for beboerne, med prydgress, lave busker og noen nyttevekster. Hagen utgjør et hyggelig møtested, samtidig som vegetasjonen skjermer for de private terrassene. Benker integreres i konstruksjonene som danner bed, og det gis mulighet for å sette ut løse bord. Fellesområdet inneholder moderne lekeutstyr i enkel design, tilpasset barn i ulik alder.

TEGN LANDSKAP AS 30. august 2017

Detaljene man ikke tenker over

Ollebukta B 40300017

– Leilighetene har nedfôret gipshimling.

– Det gir deg skjult elektrisk anlegg i taket.

– Du har mulighet for downlights i alle rom.

– Flere rom har ekstra stor takhøyde.

– Veggene har sparklet gips med slett duk.

Ollebukta B 40300006

– Det gir en glatt, eksklusiv overflate uten struktur.

– Leilighetene har 2 bad*, begge med dusj.

– Du får dørtelefonanlegg med videofunksjon.

– Dette kan utvides med bl.a. lysstyring av leiligheten.