Ørsnes Brygge

«Der lettvintlivet møter kanallivet»

  • Beliggenhet: Ørsnes Brygge, Færder
  • Antall leiligheter trinn 1-5: 101 leiligheter
  • Status trinn: Alle trinn ferdigstilt

Om prosjektet

Navnet, Innseilingen og Ørsnes Brygge, er ikke tilfeldig valgt. Innseilingen er møtepunktet mellom byen på den ene siden og fjorden på den andre. Utsikten til sjø, naturlandskap og byen kan bli en del av din framtidige hverdag. Sjøen gir spennende spillerom med stadige endringer i bevegelse, lyder, og reflekterende lysspill gjennom de ulike årstidene.

Teie – tett på trivsel og treffpunkter

Kjellelia får en god variasjon i leilighetstyper og størrelser. Det er planlagt ti 1-romsleiligheter, 203 2-romsleiligheter, 123 3-romsleiligheter, 75 4-romsleiligheter, 8 5-romsleililigheter og 1 6-romsleilighet.

En andel av leilighetene er bygget med husbankstandard. I kjelleren bygges en parkeringsgarasje med plass til 535 biler og 848 sykler. I tillegg får alle leilighetene egen sportsbod. Leilighetene bygges mot sør og vest. Alle boligene har romslige balkonger eller terrasser med gode lysforhold.

Ørsnes Brygge

Fra balkongen eller inne i leiligheten kan dere nyte et herlig måltid. Samtidig kan dere følge med på båtlivet til og fra Tønsberg, hvile øynene på naturområdene mot Rosanes, Træla, fuglereservatet eller innseilingens egne parker.

"Trivsel også utendørs"

Nabo er roklubben med sine tilbud. Fra frokostterrassen kan du studere et våtmarksområde av internasjonal verdi (RAMSAR-område) med et spesielt rikt og interessant fugleliv. Her er det kort vei til en fantastisk skjærgård, Nøtterøy Golfbane, seilermiljøet på Fjærholmen og friområdet i Teieskogen med lysløype på vinteren.

Prosjektet er omkranset av sjø, grøntområder og etablert villabebyggelse tilbaketrukket fra trafikkstøyen fra Ørsnes alleen og eksisterende Kanalbru. På innsiden av bryggepromenaden anlegges et naturlig vegetasjonsbelte med stedsegen sivvegetasjon og sandstrand. Dette er et særegent rekreasjons og oppholdsareal. Sentralt i området ligger en frodig bydelspark som et grønt hjerte i bebyggelsen. Parken er innrammet av flersjiktet vegetasjon. Stiforbindelser leder inn til og gjennom parken. Sentralt i parken ligger oppholdsplasser og lekearealer. 

Parken er et naturlig felles møtested for beboerne på Ørsnes brygge. Parken utgjør, som en bevisst kontrast, en grønn oase som man kan lukkes inne i. Dette forsterker siktlinjen og opplevelsen av hovedakse fra Ørsnes og ned til sjøen. Fellesanleggene og uterommene mellom og rundt husene er opparbeidet og tilrettelagt for ulike aktiviteter, samlet ca. 8000 m2. Mellom husene B4 og B5, på taket til garasjene, er det opparbeidet et spennende grønt uterom på ca. 500 m2. Uterommet inneholder stier, utsiktspunkt, bocciabane, uteplasser, pergola og gressarealer som blir tilgjengelig for beboerne på Ørsnes Brygge.