Borgeskogen Øst

Borgeskogen Øst omfatter et tomteområde på 200 daa som nå er ferdig regulert og ligger ute for salg. Flere bedrifter har allerede signert avtaler om kjøp av tomt. Tomteområdet blir opparbeidet og steinsatt og vil være byggeklar primo 2020. Området kan deles opp og tilpasses etter behov. 

Et område på 200 mål opparbeides nå og klargjøres for salg