Råbygget har begynt å reise seg

Grunnarbeidene er nå avsluttet og råbygget har begynt å reise seg (februar 2019)