Kjellelia

Flotte leiligheter sentralt i Tønsberg

109 Leiligheter

Størrelser: 66-130m2

Tønsberg

Turområder

Kort vei til dagligvare

Nærhet til jernbane

Kjellelia er et nytt boligstrøk i et etablert område tett på byen. Kjellelia er regulert til 109 leiligheter fordelt på 4 høyhus fra 3-8 etasjer og 9 byvillaer fra 2-3 etasjer.

Et hovedmål har vært å skape et strøk folk trives i og er stolte av – derfor er det etablert sosiale rom både inne og ute, tilrettelagt for gode naborelasjoner og sosialt samvær.

I utviklingen av Kjellelia har hage- og parkanleggene vært en bærebjelke. Bebyggelsen og de grønne rommene mellom husene legger til rette for sosiale aktivitet, trivsel og trygghet.

I Kjellelia treffer man naboen i hagen og slår av en prat. Ungene klatrer i klatreveggen og hageanlegget frister de med grønne fingre til å dyrke noe selv.

Lindekrona med 21 leiligheter ble ferdigstilt i 2018. Eikekrona med 20 leiligheter ble ferdigstilt i november 2020. Det samme gjelder Rose og Fiol med tre leiligheter i hvert bygg. 

Tredje byggetrinn i Kjellelia er Bøkekrona med 23 leiligheter som nå er under bygging og Syrin (4 leiligheter) som ble ferdigstilt høsten -21.

Ønsker du å holde deg oppdatert på prosjektet?