Åpen visning

Velkommen til åpen visning torsdag 1. juli, kl. 16.00 – 17.30 
Ingen forpliktelser, ingen påmelding.

Unik mulighet for omvisning

  • Visning i Syrin (under bygging)
  • Visning i Eikekrona 603 (visningsleilighet)
  • Visning av byggeplass (Bøkekrona)
  • Visning av fellesområder, parsellhager mm.
  • Vi griller ute på fellesområdet 

Spørsmål?
Kontakt oss på 924 41 304 eller 
gunn.hilde@formateiendom.no