Om prosjektet

«Det er lagt stor vekt på å ivareta åpenhet og siktforhold mot sjøen»

De toetasjes «byvillaene» er tilpasset de eldre bygningene i alléen, samt byr på en tilbaketrukket taketasje, mens den delen som ligger nærmere sjøen trappes opp til tre etasjer med en tilbaketrukket taketasje. Mellom disse bygningskroppene ligger et mellombygg; en foajé som er åpen i to etasjer, hvor hovedinngang med trapp og heis er plassert. Mellombygget vil skille seg ut med sine glassfasader og overlys, og således gi en hyggelig adkomst til boligene.

Ved utformingen av leilighetene, er det lagt vekt på å skape funksjonelle planløsninger som er lett møblerbare og anvendelige. Oppholdsrommene får store vindusflater, som gir lyse og trivelige rom. Utvendig vil det siste byggetrinnet bli oppført i robuste materialer med tegl som hovedbestanddel, mens balkongkonstruksjoner, karnapper og mellombygg utføres i lettere materialer som glass, metall og tre. Bygningene vil dermed fremstå som solide og spenstige, samtidig som helheten i området ivaretas.

«Attraktive, funksjonelle og estetisk tiltalende utearealer»

Utomhusanlegget i tilknytning til dette siste byggetrinnet, inngår som en videreføring av de utomhuskvaliteter og det formspråk som er gjennomgående for hele Ørsnes Brygge. Arealet er begrenset, men det er lagt vekt på omfattende og variert beplantning, slik at det vil fremstå som en grønn lunge. I den vestvendte hagen er det plass for lek, opphold, dyrkningsparseller og private terrasser. De private arealene er delvis avgrenset og tydelig definert, men fremstår likevel som en integrert del av hagen. Lekeelementene kan brukes på ulike måter og fremstår som enkle skulpturelle objekter.

Inngangspartiet i glass gir gjennomlysning, slik at man trekker deler av hagen – med en belyst skive med rennende vann og et lite vannspeil – inn som blikkfang. Støyskjerm mot Ørsnesalléen er foreslått som en grønn vegg, brutt av innfelte glassfelt, slik at hagen kan «puste» mot omgivelsene. Passerende får en titt inn og beboerne får kontakt med gaten. Materialbruk, møblering og belysning skal holde høy kvalitet og fremstå som utradisjonelle, med solide og miljøvennlige løsninger som krever lite vedlikehold. Dette understøtter det lettvintlivet prosjektet tilbyr.