Boligprosjekter

Næringsbygg

Næringstomter

"Skape rom der mennesker trives"

Kvalitetsleveranser – bygget på kompetanse, erfaring og tillit

Format Eiendom AS er et ingeniør- og kompetanseselskap som arbeider med utvikling, planlegging, bygging og salg av boliger i Vestfold. Bygging og forvaltning av næringseiendommer er også et viktig satsingsområde i tillegg til salg av næringstomter.

Hele byggeprosessen, fra start til ferdigstillelse

Vår filosofi er å følge hele byggeprosessen fra start til ferdigstillelse og derigjennom sørge for kvalitetssikring i alle ledd underveis. I Format Eiendom har vi derfor tverrfaglig kompetanse, som gjør at vi kan følge hele byggeprosessen fra A til Å.