Om Format Eiendom

Kvalitetsleveranser – bygget på kompetanse, erfaring og tillit

Format Eiendom AS er et ingeniør- og kompetanseselskap som arbeider med utvikling, planlegging, bygging og salg av boliger i Vestfold. Bygging og forvaltning av næringseiendommer er også et viktig satsingsområde i tillegg til salg av næringstomter. De siste 6 årene har vi solgt boliger for ca. 1 mrd og har vært involvert i bygging av flere næringsbygg, blant annet for DSB i Tønsberg, XXL  og Coop Extra i Sandefjord og nytt hovedkontor for Jotron i Larvik.  For tiden holder vi på å bygge nytt og morderne kontorsenter ved E18 på Sem. Vi står  foran store utbyggingsoppgaver både innen bolig- og næringsbygg i Vestfold de nærmeste årene.

Vår filosofi er å følge hele byggeprosessen fra start til ferdigstillelse og derigjennom sørge for kvalitetssikring i alle ledd underveis. I Format Eiendom har vi derfor tverrfaglig kompetanse, som gjør at vi kan følge hele byggeprosessen fra A til Å. I tillegg har vi langsiktige samarbeidspartnere med spisskompetanse innen hvert fagfelt. Dette gir oss de beste forutsetningene for å skape gode boliger og næringsbygg hvor folk trives.

Hva kjennetegner Format Eiendom AS

DJI_0912-Pano
1

Historikk

Historien om Format Eiendom AS går helt tilbake til 1976, da gründer og sivilingeniør, Ole Johan Olsen, etablerte selskapet AS Prosjektas. Dette selskapet var et konsulentselskap med 40 ingeniører på det meste, som hadde sitt primære marked i Telemark. 

I 1981 startet Olsen selskapet Prosjektfinans, som drev med eiendomsutvikling. Dette selskapet ble solgt til Byggholt i 1999 og er nå en del av JM Norge. Ole Johan Olsen har også vært en sentral aksjonær og initiativtager til Telemark og Vestfold Entreprenør AS, som i den senere tid har blitt en del av PEAB.

Samarbeidet med Svein Goli fra Sandefjord startet på slutten av 90-tallet gjennom flere samarbeidsprosjekter og senere etablering av Kanalen Eiendom AS. Dette samarbeidet  lever forsatt i beste velgående.

I 2001 ble Format Eiendom AS etablert av Ole Johan Olsen som et ingeniør- og utviklingsselskap. De første årene var det kun et par ansatte, men i 2004 begynte siv.ing. Andreas H. Olsen å jobbe sammen med sin far. I dag teller selskapet 10 ansatte og ledes av Andreas H. Olsen.

Format Eiendom AS eies av de ansatte. Hvert enkelt byggeprosjekt blir organisert som “single-purpose” -selskaper. Kaupang Invest AS er et familieeid investeringsselskap med Andreas H. Olsen og Christina Hojem Hofsø som eiere. Selskapet er morselskap i konsernet som  primært investerer i hel- og deleide datterselskaper/utbyggingsselskaper. Selvaag AS er et familieeid investeringsselskap som er morselskapet i Selvaag konsernet. Selskapet investerer primært i hel- og deleide datterselskaper, men også i selskaper som kontrolleres og utvikles sammen med andre medinvestorer