Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Alle virksomheter som omfattes av åpenhetsloven er pålagt å gjøre aktsomhetsvurderinger, og redegjøre for disse årlig.

Format Eiendom utvikler næringseiendom og boliger, samt leier ut og forvalter næringseiendom og boliger. Selskapets geografiske nedslagsfelt er i østlandsområdet, primært Vestfold. Format Eiendom utfører oppdrag på vegene av i hovedsak to eierselskap, Kanalen Eiendom AS og Kaupang Invest AS.  Redegjørelse i tråd med åpenhetsloven kan leses her:

Kanalen Eiendom AS
Kaupang Invest AS