Byvillaene i Kjellelia tar form

Byggetrinn 2 i Kjellelia består bl.a. av disse to flotte byvillaene med tre leiligheter i hvert bygg. Leilighetene er på 75 m2 med egen hageflekk og garasje. Legg merke til den miljøvennlige og vedlikeholdsfire kledningen med kjerneved av furu. Beboerne har tilgang til fellesleilighet, parsellhager, drivhus og flere parkanlegg. Et av våre mål er å etablere gode bomiljø. Vi planlegger, prosjekterer og ikke minst bygger det vi lover.