D/S Kysten

DS Kysten var opprinnelig et kystruteskip som gikk i rute mellom Namsos og Trondheim fra 1909. Skipet ble skadet i 1926 og under krigen ble det brukt av tyskerne. Etter en omfattende renovering som bl.a. inkluderte at båten ble forlenget med 14 fot, ble den igjen satt drift i den opprinnelige ruten fra 1950.

I forbindelse med feiringen av Tønsbergs 1100-årsjubileum i 1971 ble det stiftet et selskap i Tønsberg ved navn AS Jubileumsskipet. Dette selskapet kjøpte Askaas fra Tvedestrand, hvor det hadde vært i eie siden 1964. A/S Jubileumsskipet omdøpte skipet til Kysten 1 .

I perioden 2003 til 2012 har Kysten ligget ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter for omfattende reparasjoner av skrogskader. Siden 2012 har Kysten ligget ved Honnørkaia i Tønsberg hvor det har pågått innvendig restaurering. Dette er et arbeid som stadig pågår i regi av Tønsberg Kystkultursenter.

Format Eiendom er sponsor og støtter arbeidet med restaureringen av DS Kysten.