fbpx

Pulserende Kystperle

Visjonsprosjektet for Tønsbergregionen startet opp for flere år siden, og ble initiert av en gruppering engasjerte mennesker på tvers av næringsliv, kultur, idrett, frivillighet og det offentlige – og på tvers av kommunegrenser.

Målet var å samle byens mange gode krefter om visjon og retninger, som i fremtiden tydelig vil differensiere Tønsberg på en positiv måte fra andre byregioner. På denne måten skal Pulserende Kystperle bidra til at Tønsbergregionen vil bli enda mer attraktiv for tilflyttere, entreprenører og besøkende.

Format Eiendom ble tidlig aksjonær og sponsor i Pulserende Kystperle.