Nyheter

Trinn 1 begynner å ta form

Arkitektselskapet Ola Roald har den siste tiden jobbet frem skisseprosjektet på første byggetrinn. Dette dreier seg

Revidert forslag utarbeides

Områdeplanen for Brua (Hjemseng Brygge) ble slutttbehandlet i Færder kommunsetyret i mai 2020. Det opprinnelige forslaget

Rydder opp i forurenset grunn

Boligprosjektet Hjemseng Brygge vil bidra til å fjerne forurensede masser i grunnen øst for Bruabekken. Dette

Miljøkonsekvenser

Enhver utbygging vil ha noe betydning for biologisk mangfold. I forbindelse med planleggingen av Hjemseng Brygge