Endelig i gang!

Bilde fra tb.no av Lena Malnes

Igangsettelsestillatelsen for grunn- og betongarbeider for trinn 1, Ilebrekke Takhage, er på plass. Graveentrepenøren Tore Haraldstad & Co er godt i gang med utgravinger for byggegropen og infrastrukturen i byggetrinn 1.

Muremester Dag Arne Nilsen AS utfører betongarbeider som gjelder underetasjen, til og med dekket over butikken som utgjør hele 1. etasje. Disse arbeidene vil pågå ut sommeren 2022.

Denne uken starter også arbeidet med rundkjøringen mellom byggeområdet og Maxbo.

Hele 1. etasje vil bestå av Coop Extra dagligvare, og dette gjør at det er hele 5 meter fra bakkenivå og opp til leilighetene. Leilighetene er fordelt på to bygningskropper på to og tre etasjer, pluss tre frittstående tunvillaer.

På området rundt bygget, vil det også etableres torg og lekeplass. Beboerne på Ilebrekke Takhage, vil i tillegg få tilgang til felles takterrasse, samt parsellhager.

Dette er et flott prosjekt med nærhet til turområder, badestrand og kollektivtrafikk. Dette lokalsenteret vil, i tillegg til dagligvaren, kunne tilby andre servicefunksjoner ved neste byggetrinn. Byggetrinn 2 vil bestå av ytterligere 34 leiligheter.

Byggetrinn 1 vil stå klart tidlig på høsten i 2023.

VINTERKAMPANJE!

Dette er en skikkelig gladnyhet!

Vi i Format Eiendom AS, har i samarbeid med Farnese Eiendomsforvandling, en kampanje i forbindelse med boligdrømmen på Ilebrekke Takhage.

Ved kjøp av leilighet innen 15. februar, får du et gavekort til kjøp av møbler og interiør hos Farnese Eiendomsforvandling på hele 50.000 kr. Gjelder ikke tilbudsvarer.

Ved interesse, kontakt Gunn Hilde Hagen – 924 41 304, eller Betina Lindgren – 911 46 716!

Ta en titt på hjemmesiden til Farnese Eiendomsforvandling her: Farnese Eiendomsforvandling – farnese.no

Tid for individuelle informasjonsmøter

I uke 42 og 43 kan man booke tid for individuelle informasjon/salgsmøter. Der vil du få prospekt og annen praktisk informasjon om salgsprosessen videre. I tillegg vil vi informere om finansieringsform og priser, samt at du vil få tilgang til plantegninger i målestokk.

Møtene vil finne sted i vår visningsleilighet i Kjellelia. Adresse – Kjellengveien 40, 3125 Tønsberg, leilighet 603. Møtet er helt uforpliktende, og er ment som en informasjonsmulighet for de som er interesserte i prosjektet.

Ta kontakt for å avtale tidspunkt:

Betina Lindgren – betina@formateiendom.no – 911 46 716

Gunn Hilde Hagen – gunn.hilde@formateiendom.no – 924 41 304

Velkommen til et uforpliktende møte!

Kommer for salg høsten 2021

ILEBREKKE LOKALSENTER

Tønsberg kommune har vedtatt å etablere lokalsenter i Barkveien 4a på Ilebrekke, et område som  tidligere ble benyttet til trelastlager for Maxbo. Intensjonen er å skape et lokalt handels- og servicetilbud med attraktive møteplasser til alle som bor i området.  Nærhet til sjø, friluftsområder og god kollektivforbindelse, gjør at det også er lagt til rette for å bygge leiligheter på tomta. Utbyggingen vil skje i 2-3 byggetrinn.

Salg av byggetrinn 1 starter til høsten 2021, som består av 16 leiligheter og dagligvarebutikk i 1. etasje. Rammesøknad er sendt kommunen og planene er godt mottatt i nabolaget. Vi gledere oss til å presentere prosjektet nærmere i detalj til høsten. På denne siden vil vl jevnlig legge ut nyheter om prosjektet. Ta kontakt på tlf 92441304 for å melde interesse.